งานแถลงข่าว "การจัดงานประเพณีตักบาตร ดอกเข้าพรรษา และถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2559"

เทศบาลเมืองพระพุทธบาท ร่วมกับ จังหวัดสระบุรี จัดงานแถลงข่าว การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2559” ซึ่งนับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดสระบุรี และมีแห่งเดียวในโลก โดยถือเอาวันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และจะมีประชาชน ผู้เฒ่าผู้แก่และคนหนุ่มสาวทั่วไปต่างพากันไปทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษาที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตามประเพณีชาวพุทธทั้งหลาย โดยจะมีการจัดให้มีขบวนแห่การแสดงอันสวยงาม และพิธีตักบาตรด้วยดอกไม้ที่มีชื่อว่าดอกเข้าพรรษา ซึ่งงานนี้จะจัดเป็นประจำทุกปี และเป็นงานยิ่งใหญ่ของจังหวัดสระบุรี ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี