มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) ปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิด ในโครงการ “อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด”

มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) เดินหน้าโครงการพัฒนาชุมชนและสำนึกรักโรงเรียนบ้านเกิด เปิดให้พนักงานร่วมส่งโครงงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิดของตนในชนบท ในโครงการ “อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด” (Hometown School Development) เพื่อสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับโรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแรงสนับสนุนสำคัญ

มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ข้อนี้ของเราได้แผ่ขยายไปสู่พนักงาน ทุก ๆ ปี บริษัทฯ จึงจัดให้พนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมส่งโครงงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิดของตนในชนบท โดยมุ่งส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสำนึกรักโรงเรียนบ้านเกิด อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานท่านอื่นได้ร่วมแรงร่วมใจก่อให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

โครงการ “อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด” (Hometown School Development) นี้ ได้สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับนักเรียนในแถบชนบทมากมาย อาทิเช่น  โครงการสร้างและปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสามหลังประชารังสรรค์ จังหวัดสุโขทัย, โครงการปรับปรุงสนามกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านสันจกปก จังหวัดพะเยา, โครงการปรับปรุงห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเป็ดฟากทุ่ง จังหวัดอุบลราชธานี และ โครงการสร้างอาคารน้ำดื่มและอ่างล้างมือ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นต้น

สำหรับในปีนี้ โครงงานที่ได้รับการคัดเลือก คือ โครงงานปรับปรุงโรงอาหารหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านท่าสีไค จังหวัดบึงกาฬ ผู้นำเสนอโครงการคือ นายวิเชษฐ์ จุมพล ตำแหน่งพนักงานขับรถผู้บริหารซึ่งทางโครงการฯได้ดำเนินการสร้างโรงอาหารหลังใหม่เนื่องจากอาคารหลังเก่าค่อนข้างทรุดโทรมมาก โดยโรงอาหารหลังใหม่นี้ออกแบบให้สามารถรับจำนวนนักเรียนได้เพียงพออีกทั้งยังมีการแบ่งสัดส่วนให้ถูกสุขลักษณะอีกด้วย  นอกจากนั้น ยังได้ทำการปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีพื้นที่กว้างขวางเกิดความปลอดภัยกับตัวเด็ก ๆ และจัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานทางด้านศิลปะของน้อง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการปรับทัศนียภาพของโรงเรียนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียว รวมไปถึงการสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารอีกด้วย

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นผู้แทนจำหน่าย ติดตั้งและให้บริการผลิตภัณฑ์ลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน ภายใต้แบรนด์ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า เพื่อมุ่งรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจอย่างต่อเนื่องครบวงจร บริษัทฯ เติบโตไปพร้อม ๆ กับจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีส่วนร่วมและมุ่งพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด ด้วยความเชื่อมั่นว่าสังคมที่ถูกพัฒนาอย่างยั่งยืน จะส่งผลต่อความยั่งยืนในกิจการด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุผลนี้จึงได้มีโอกาสรับใช้สังคมในรูปแบบของโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสิ่งแวดล้อม “One lift you need, One seed we plant” โครงการที่มุ่งลดอุบัติเหตุจากการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างผิดวิธี “Caring for Kids, by Mitsubishi Elevator” โครงการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของการศึกษาที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ “Scholarship ทุนเรียนดีสร้างอาชีพ” และโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิดของตน “Hometown School Development”