มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์(ประเทศไทย) “Caring for Kids” ปี 2 ต่อยอด สอนเด็กใช้ลิฟต์ บันไดเลื่อน ถูกวิธีและปลอดภัย

มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์(ประเทศไทย) สานยอด โครงการ “Caring for Kids” by Mitsubishi Elevator ปีที่ 2 ให้แก่เด็ก ป.1 – ป.3 กว่า 30 โรงเรียนทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล แนะนำการใช้ลิฟต์ บันไดเลื่อน อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ผ่านละครหุ่นมือ ที่มี พี่ EQ1, พี่น้อยหน่า และพี่ต้นกล้า เป็นผู้ถ่ายทอดให้เด็กๆ เข้าใจง่ายและสนุกสนาน พร้อมแจกหนังสือนิทาน ชุด “มิตซูบิชิ สอนน้องใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน” ให้เด็กๆ กลับไปอ่านกับผู้ปกครองที่บ้านอีกด้วย

โครงการ “Caring for Kids” by Mitsubishi Elevator เกิดขึ้นเมื่อปี 2556 เพื่อนำเสนอและเสริมสร้างทักษะวิธีการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างปลอดภัย มุ่งลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างผิดวิธี ในฐานะที่ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ และผู้แทนจำหน่ายลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน ภายใต้แบรนด์ “มิตซูบิชิ” อย่างเป็นทางการในประเทศไทยจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ จากกิจกรรมเมื่อปีที่แล้ว ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี จึงต้องสานต่อกิจกรรมให้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อขยายวงกว้างในการให้ความรู้แก่เด็กๆ เพิ่มมากขึ้น

ในปีแรก มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการ “Caring for Kids นำร่อง 10โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ เพื่อกระตุ้นให้สังคมและผู้ปกครองได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในกลุ่มเด็กเล็กH็ก เพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดจากการใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน เกิดจากพฤติกรรมและความประมาทของผู้ใช้ แต่ปีนี้ขยายการจัดกิจกรรมเพิ่มเป็น 30 โรงเรียน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปรับรูปแบบการนำเสนอ จากวีดีทัศน์การ์ตูน 3D อนิเมชั่น ชุด มิตซูบิชิ สอนน้องใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน มาเป็นหุ่นละครมือ ผสมผสานผู้แสดงจริง และเกมส์ทบทวนการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างถูกวิธี เพื่อให้เด็กๆ จดจำง่าย และมีส่วนร่วมในกิจกรรม สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักที่ โครงการ Caring for Kids ให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ เด็กอายุ 7-9 ปี หรือ ป.1- ป.3 เพราะเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะน้อย อยากรู้อยากเห็น อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบทดลอง เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนมากที่สุด

กิจกรรมหุ่นละครมือ ชุด “มิตซูบิชิ สอนน้องใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน” สอนให้เรียนรู้ครบถ้วนและลงรายละเอียดมากมายโดยไม่รู้ตัว เป็นการกระตุ้นให้เด็กๆ จดจำทักษะต่างๆ อย่างง่ายดายและแม่นยำ ได้ ร่วมสนุกสนานกับเกมส์ทดสอบที่สามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริง และยังสามารถวัดผลความเข้าใจของเด็กๆ เพื่อประเมินความรู้ที่ได้รับไปทั้งหมดอีกด้วย ก่อนจากกันวันนั้น น้องๆ ทุกคนยังได้รับหนังสือนิทาน ชุด “มิตซูบิชิ สอนน้องใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน” กลับบ้าน เพื่อไปทบทวนพร้อมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง อีกด้วย        

มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) อยากเห็นเด็กไทย ใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างถูกวิธี ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเหมาะสม กระตุ้นให้สังคมหันมาใส่ใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อนต่อไป